Zasady rezerwacji i pobytu w Domu Gościnnym Borsuczyna, Chatach Rysia i Misia (Domkach) oraz Gościńcu Horb (Regulamin Obiektów)

Opiekun Obiektów. Jeśli będziecie Państwo potrzebować pomocy, prosimy o kontakt pod nr tel. 797 13 03 07.

Rezerwacje. W obiektach rezerwujemy pobyty. Pobyt jest to określona przy dokonywaniu rezerwacji liczba noclegów, ustalonej liczby osób, w określonych datach. Pobyty rezerwowane są imiennie. Zmiana zarezerwowanego pobytu możliwa jest wyłącznie za zgodą osób zarządzających Obiektami. Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 30% ceny (booking.com – 50%), w ciągu 3 dni od dokonania rezerwacji. W przypadku rezygnacji z i/lub anulowania pobytu zadatek nie podlega zwrotowi. Zmiany daty rozpoczęcia pobytu możliwe są tylko na terminy wcześniejsze niż zarezerwowany. Opłata obowiązuje w pełnej kwocie za cały zarezerwowany pobyt, niezależnie od ewentualnego skrócenia pobytu lub zmniejszenia liczby osób. W przypadku zwiększenia liczby osób opłata za pobyt obliczana jest wg liczby osób oraz stawki za osobę podanej w aktualnym cenniku. Przy rezerwacji obowiązkowe jest podanie imienia, nazwiska, numeru komórkowego oraz adresu email Osoby Rezerwującej. Rezerwacje bez podanych wymaganych informacji lub z informacjami nie pozwalającymi na kontakt z Gościem są anulowane.

Szczególne zasady rezerwacji. Dzieci do 3 lat nie korzystające z „dorosłego” łóżka zapraszamy bezpłatnie. W sezonie, w Pensjonatach za pokoje 2 i 3 osobowe pobieramy opłatę za minimum 2 osoby, za apartamenty 4-6 osobowe za minimum 4 osoby. Domki wynajmujemy wyłącznie w całości. Cena za domek podana w cenniku obowiązuje dla pobytu 4 osób. Za kolejne osoby pobieramy opłatę dodatkową zgodną z cennikiem. W wybranych terminach w Obiektach obowiązuje minimalna długość pobytu. Opłata pobytowa na rzecz Gminy Cisna wynosi 2.00 zł za dzień od osoby, płatne wyłącznie gotówką, niezależnie od ceny pobytu.

Płatności przyjmujemy gotówką oraz kartami kredytowymi (VISA, MASTERCARD). Płatność za pobyt pobieramy z góry, przed zameldowaniem Gości.

Faktury. Osoby chcące otrzymać fakturę są zobowiązane poinformować o tym oraz podać numer NIP podczas dokonywania rezerwacji oraz przed dokonaniem płatności końcowej. Do otrzymania faktury konieczny jest zwrot paragonów za dokonane płatności. Od 01.01.2020 faktury będą wystawiane wyłącznie do paragonów z numerem NIP, z tego powodu konieczne jest jego podanie podczas rezerwacji.

Siła Wyższa. W przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez które rozumiane są okoliczności w postaci zdarzeń, na które Gość ani Obiekt obiektywnie nie miały wpływu, w szczególności zdarzeń takich jak stany nadzwyczajne, zamieszki, wojna lub inne przypadki działań zbrojnych na terytorium kraju, strajki, klęska żywiołowa, stany zagrożenia epidemicznego lub epidemia, przepisy prawa, w tym zarządzenia organów administracji rządowej i samorządowej, Obiekt i Gość przed odstąpieniem od umowy zobowiązują się do rozmów i ustalenia zmienionego terminu Pobytu. Za zmieniony Pobyt przyjmuje się zmianę daty, czasu trwania, liczby osób, wybranego Obiektu oraz innych ustaleń dotyczących Pobytu. W takiej sytuacji wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi i pełni rolę zadatku na zmieniony Pobyt. Jeżeli nie dojdzie do ustalenia nowego Pobytu w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia rozmów, wówczas uznaje się, że nastąpiło odstąpienie od realizacji Pobytu, a zadatek powinien zostać zwrócony nie później, niż w terminie 14 dni. Jeżeli termin rozpoczęcia Pobytu przypada w okresie powyżej 90 dni od dnia, w którym Gość lub Obiekt oświadczy, że zamierza od umowy odstąpić powołując się na okoliczności siły wyższej, które wystąpiły w dniu składania takiego oświadczenia, wówczas termin ustalenia nowego Pobytu ulega wydłużeniu z 30 do 120 dni.

Przyjazd. Gości zapraszamy od godziny 15.00. W dniu przyjazdu prosimy o kontakt z Opiekunem Obiektu i poinformowanie o planowanej godzinie przyjazdu. Opiekun Obiektu będzie próbował skontaktować się z Gośćmi - prosimy o odbieranie telefonów / SMS'ów z nr 797 13 03 07. Gości zapraszamy do 22.00. W przypadku późniejszego przyjazdu prosimy o uzgodnienie przyjazdu z Opiekunem Obiektu. Ze względu na przepisy meldunkowe poprosimy również o wypełnianie kart pobytowych i podanie pełnych danych, w tym numeru dowodu osobistego lub paszportu. Formalności związane z meldunkiem i uregulowaniem opłaty za pobyt oraz opłaty miejscowej dokonywane są w dniu przyjazdu Gościa. W przypadku niepojawienia się Gościa w dniu rozpoczęcia pobytu rezerwacja zostaje anulowana.

Wyjazd. Prosimy o opuszczenie pokoi w dniu wyjazdu do godziny 10.00. Klucze należy przekazać Opiekunowi obiektu. Osoby, które planują wyjazd później prosimy o wcześniejsze uzyskanie akceptacji Opiekuna obiektu. W przypadku opóźnienia godziny wyjazdu, które nie zostanie wcześniej zaakceptowane przez Opiekuna obiektu, Goście zostaną obciążeni kosztami kolejnej doby pobytu.

Zamiana pokoi / domków. Ponieważ cena obowiązująca w Pensjonatach za 2 osoby w pokojach 2, 3 oraz 2-4 osobowych jest taka sama, pokoje te traktowane są zamiennie i rezerwacje w nich dokonane mogą być zamieniane bez informowania Gości. Analogiczne zasady dotyczą zamiany domków Chara Rysia i Chata Misia.

Przedmioty wartościowe. W Obiektach nie mamy możliwości przechowania takich przedmiotów. Nie ponosimy także odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych (laptopy, aparaty fotograficzne itd.) albo przedmiotów mających wartość pamiątkową, naukową lub artystyczną. Prosimy nie pozostawić takich przedmiotów w pokojach.

Cisza nocna. W Obiektach obowiązuje cisza w godzinach 23.00-7.00. Prosimy także o uszanowanie spokoju innych Gości w trakcie całego pobytu.

Urządzenia elektryczne. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe w pokojach zabronione jest używanie grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, które nie stanowią wyposażenia pokoju. Zakaz nie dotyczy ładowarek i zasilaczy do urządzeń elektronicznych oraz golarek.

WiFi. W Obiektach dostępne jest WiFi. W Domu Gościnnym Borsuczyna oraz Domkach dostępne jest łącze DSL 6 MB. W Gościńcu Horb  dostępne jest łącze 4G/LTE. Internet może okresowo działać w sposób spowolniony (przeciążenie sieci i/lub ograniczenie transferu). W Gościńcu Horb dostęp do serwisów streamingowych, platform VOD i TV internetowych podlega ograniczeniom. Większość sieci komórkowych gwarantuje w okolicy zasięg Internetu 4G/LTE.

Zwierzęta. Ze względu na komfort Gości nie przyjmujemy zwierząt. W szczególnych przypadkach możliwy jest pobyt ze zwierzęciem w Domu Gościnnym Borsuczyna, po uzyskaniu indywidualnej akceptacji osób zarządzających Obiektem, za dodatkową opłatą w wysokości 50 zł / dzień. W przypadku stwierdzenia pobytu na terenie obiektu zwierzęcia bez akceptacji indywidualnej obowiązuje dokonanie opłaty za zwierzę w wysokości 100 zł za każdy dzień pobytu każdego zwierzęcia.

Sprzęt sportowy. W Obiektach sprzęt sportowy, a w szczególności rowery, narty, buty narciarskie i inny większy sprzęt można przechowywać wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych. Obowiązuje również zakaz wprowadzania / wnoszenia sprzętu do innych pomieszczeń niż te do tego przeznaczone lub wskazane przez Obsługę. Nieprzestrzeganie zakazu skutkuje obciążeniem Gości opłatą dodatkową w wysokości 50 zł za dobę za każdą wprowadzoną / wniesioną sztukę sprzętu oraz koniecznością pokrycia kosztów ewentualnych napraw spowodowanych szkód / uszkodzeń.

Palenie tytoniu. We wszystkich pomieszczeniach Obiektów, na balkonach, w oknach oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia. Palenie jest dozwolone wyłącznie w bezpośrednim sąsiedztwie popielniczek ustawionych na zewnątrz Obiektów oraz przy miejsce na ognisko.

Parking. Obok Obiektów znajdują się bezpłatne parkingi niestrzeżone dla naszych Gości. Parkowanie poza wyznaczonym parkingiem skutkuje obciążeniem opłatą dodatkową w wysokości 100 zł za każdą rozpoczętą dobę.

Samochody: Nie ponosimy odpowiedzialności za samochody zaparkowane / poruszające się po terenie obiektu, w tym m. in. za ewentualne uszkodzenia, kolizje i/lub kradzież.

Sprzątanie pokoi. W trakcie pobytu, pokoje sprzątane są na życzenie Gości, wyłącznie podczas pobytów powyżej 7 dni.

Śmieci. W Obiektach prowadzona jest segregacja śmieci, prosimy o przestrzeganie zasad segregacji. Śmieci z pokoi w przypadku przepełnienia koszy śmieci prosimy pozostawić w miejscu ustalonym z Obsługą.

Woda. Każdy obiekt posiada indywidualną stację uzdatniania wody. W godzinach 02.00-04.00 w nocy stacje uzdatniania dokonują autodezynfekcji. Odradzamy kąpiel w tych godzinach (dezynfekcja nadmanganianem potasu – silną substancją utleniającą).

Toalety. Podłączone są do ekologicznych oczyszczalni ścieków. Obowiązuje absolutny zakaz wrzucania jakichkolwiek przedmiotów, w tym w szczególności środków higienicznych, pieluch, mokrych chusteczek, opakowań, kawałków plastiku, resztek jedzenia. W przypadku zatkania kanalizacji / pompy ścieków obowiązuje opłata dodatkowa 300 zł.

Pranie. Zapraszamy Gości pensjonatów do odpłatnego korzystania z pralki. Pralki w domkach dostępne są dla Gości domków bezpłatnie.

Ogrzewanie w naszych obiektach zapewniają piece gazowe. W sezonie grzewczym nastawione są na 21 stopni w dzień i 20 w nocy i sterowane czujnikiem temperatury. Jeśli temperatura zmierzona przez czujnik temperatury jest wyższa niż nastawiona – piece wyłączają się. Zimne w danym momencie kaloryfery nie oznaczają, że obiekty nie są ogrzewane. Dodatkowe ogrzewanie w pensjonatach zapewniają kominki z płaszczem wodnym, podłączone do kaloryferów a w domkach kominki z nawiewem.

Salon i kuchnia w pensjonatach. Zapraszamy do korzystania ze wspólnego salonu oraz kuchni. Przygotowywanie posiłków w pokojach jest zabronione. W Domu Gościnnym Borsuczyna i domkach, do Państwa dyspozycji jest kuchnia z pełnym wyposażeniem. W Gościńcu Horb korzystanie z kuchni możliwe jest wyłącznie w okresie, kiedy nie jest w niej przygotowywane wyżywienie, po uzgodnieniu z Obsługą obiektu.

Balkony. W Domu Gościnnym Borsuczyna większość pokoi posiada własny balkon. Dzieci mogą z nich korzystać tylko i wyłącznie pod opieką dorosłych.

Okna. Prosimy o zamykanie okien przed opuszczeniem pokoju, w szczególności dotyczy to okien dachowych w Gościńcu Horb. Obowiązuje zakaz wychylania się / wychodzenia na dach przez okna  / wyłazy dachowe.

Miejsce na ognisko / grill. Zapraszamy naszych Gości do skorzystania z wyznaczonego miejsca na ognisko oraz wygodnego grilla. Ponieważ drewno na ognisko jest przez nas kupowane, Goście mogą nabyć je u nas w cenie 20 zł za wiązkę.

Sauna. Obok Gościńca Horb znajduje się sauna. Piec ogrzewający saunę oraz znajdujące się w nim kamienie są gorące. Przypadkowe dotknięcie grozi oparzeniem. Prosimy o zwracanie szczególnej uwagi i unikanie bezpośredniego kontaktu z piecem. Temperatura w saunie może stanowić zagrożenie dla zdrowia / życia. Prosimy o rozwagę przy korzystaniu z sauny.

Zasady korzystania z placu zabaw, boiska, balkonów, grilla, ogniska, sauny oraz wanny z hydromasażem. Goście korzystają z w/w urządzeń na własną odpowiedzialność. Dzieci mogą korzystać z tych urządzeń wyłącznie pod opieką dorosłych. Właściciele / Opiekun obiektu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za korzystanie z w/w urządzeń ani wynikłe z tego skutki i/lub urazy. Wanna z hydromasażem dostępna jest w godzinach 08.00 – 22.00

Brak prądu. W przypadku braku prądu śniadania w Gościńcu Horb wydawane są, w miarę możliwości przygotowania- zimne. W przypadku braku możliwości przygotowania, śniadania nie są wydawane. Gościom przysługuje w takim przypadku zwrot pieniędzy za niewydane śniadania. Wnioski o inne formy rekompensat za brak prądu należy kierować do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, Rejon Energetyczny Sanok.

Ewentualne szkody. Goście odpowiadają za spowodowane szkody i zniszczenia. Karta kredytowa Gościa może zostać obciążona kosztami napraw.

Rzeczy pozostawione. Przedmioty pozostawione w Obiektach przez wyjeżdżających Gości (za wyjątkiem żywności i napoi, które są niezwłocznie utylizowane) zostaną odesłane na jego koszt pod wskazany adres. W przypadku braku informacji, co do właściciela bądź adresu wysyłki przechowamy przedmioty przez trzy miesiące, a następnie przekażemy na cele charytatywne, do użytku publicznego lub dokonamy ich utylizacji.

Naruszenie Regulaminu. W przypadku naruszenia Regulaminu możemy odmówić dalszego pobytu osobie, która go narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do poleceń Opiekuna obiektu, w szczególności zapłaty za cały zarezerwowany pobyt, poczynione szkody i zniszczenia oraz niezwłocznego opuszczenia obiektu.

Dokonanie rezerwacji oznacza akceptację zasad rezerwacji i pobytu w Obiektach. Obowiązująca wersja regulaminu opublikowana jest na https://www.pensjonaty-bieszczady.pl/rezerwacje/regulamin oraz dostępna w systemie Hotres. Gości obowiązuje regulamin z dnia dokonania rezerwacji. Nie ponosimy odpowiedzialności za wersje dostępne na innych stronach www.

Dom Gościnny Borsuczyna

Strzebowiska 27
38-608 Wetlina
kom: 798 44 99 88
mail: dom@borsuczyna.pl

Gościniec Horb

Strzebowiska 38
38-608 Wetlina
kom:798 44 99 88
mail: pensjonat@horb.pl

Z miłości do Bieszczadów.

Dotacja UE

BORSUCZYNA

Wideo tour.

HORB

Wideo tour.

Pensjonaty Bieszczady.

Z miłości do Bieszczadów.

informacja o plikach cookie

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.