Więcej informacji na temat uzyskanych dofinansowań

oraz informacje na temat aktualnych zapytań ofertowych na stronie

www.management-partner.pl

Informujemy, że projekt firmy Management Partner Jarosław Pawliński "Budowa Pensjonatu Turystycznego

w miejscowości Strzebowiska szansą zwiększenia konkurencyjności firmy Management Partner Jarosław Pawliński

oraz atrakcyjności turystycznej regionu" zakwalifikował się do otrzymania dofinansowania

ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013,

I oś priorytetowa, Działanie 1.1. Wsparcie Kapitałowe Przedsiębiorczości

Schemat B - Bezpośrednie dotacje inwestycyjne. Numer wniosku: WND-RPPK.01.01.00-18-219/09

 INWESTYCJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007 – 2013

ORAZ Z BUDŻETU PAŃSTWA.

  INWESTUJEMY W ROZWÓJ WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

 

Informujemy, że projekt firmy Management Partner Jarosław Pawliński:

Poprawa oferty turystycznej i kulturalnej regionu poprzez promowanie produktów

i usług regionalnych oraz historii wsi Strzebowiska uzyskał dofinansowanie w ramach

SZWAJCARSKO – POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY

w obszarze tematycznym: Inicjatywy na rzecz rozwoju regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych

w ramach projektu: Alpy Karpatom - projekt na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich

południowych obszarów województwa podkarpackiego, działanie: III. 3.1

 

                           

                                                                        www.alpykarpatom.pl                          www.fundacjakarpacka.org

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy

z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, poprzez projekt "Alpy Karpatom",

realizowany przez Fundację Karpacką – Polska.

Dom Gościnny Borsuczyna

Strzebowiska 27
38-608 Wetlina
kom: 798 44 99 88
mail: dom@borsuczyna.pl

Gościniec Horb

Strzebowiska 38
38-608 Wetlina
kom:798 44 99 88
mail: pensjonat@horb.pl

Z miłości do Bieszczadów.

Dotacja UE

BORSUCZYNA

Wideo tour.

HORB

Wideo tour.

Pensjonaty Bieszczady.

Z miłości do Bieszczadów.

informacja o plikach cookie

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.